# Tên Ý Nghĩa
0 Tuấn Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
1 Minh Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
2 Duy Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
3 Nhất Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
4 Tâm Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
5 Hoàng Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
6 Đức Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
7 Văn Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
8 Nhật Anh Anh trong tiếng Hán mang nghĩa thông minh, nhanh nhẹn
9 Tuấn Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
10 Hữu Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
11 Khánh Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
12 Thanh Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
13 Công Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
14 Tuyên Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
15 Quang Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
16 Thiện Bằng Ba mẹ mong con là người ngay thẳng, chính trực.
17 Hoài Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
18 Kha Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
19 Phước Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
20 Phúc Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
21 Thiên Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
22 Minh Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
23 Sơn Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
24 Hiếu Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
25 Gia Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
26 Anh Bảo Con là báu vật của ba mẹ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Con sẽ thành công trong sự nghiệp cũng như tiền tài.
27 Quốc Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
28 Nhiên Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
29 Tiến Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
30 An Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
31 Nhất Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
32 Bình Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
33 Trung Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
34 Lâm Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
35 Cao Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
36 Huỳnh Đại Ba mẹ mong con là người có ý chí, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
37 Phúc Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
38 Khang Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
39 Khánh Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
40 An Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
41 Gia Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
42 Phú Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
43 Quân Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
44 Lâm Điền Mong con luôn khỏe mạnh, có sức lức để làm nên việc lớn.
45 Minh Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
46 Thiên Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
47 Hoàng Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
48 Nhiên Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
49 Huy Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
50 Quang Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
51 Quân Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
52 Tiến Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
53 Anh Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
54 Tùng Giáp Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
55 Sơn Giáp,… Con sẽ đạt được thành tích lớn lao trong học tập và sự nghiệp.
56 Thiên Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
57 Kiến Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
58 Huy Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
59 Lâm Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
60 Tuy Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
61 Hải Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
62 Sơn Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
63 Phi Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
64 Đại Long Con như rồng, sẵn sàng vươn cao, bay xa.
65 Tuấn Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
66 Quân Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
67 Hải Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
68 Ngọc Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
69 Quang Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
70 Đức Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
71 Khang Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
72 Phú Nghị Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
73 Lâm Nghị,… Con luôn cứng cỏi trước mọi thử thách.
74 Tiến Nghiêm Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
75 Hoàng Nghiêm Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
76 Duy Nghiêm Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
77 Sơn Nghiêm Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
78 Văn Nghiêm Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
79 Phúc Nghiêm Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
80 Hà Nghiêm,… Con luôn nghiêm túc trong công việc và sự nghiệp.
81 Thiên Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
82 Sơn Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
83 Hồng Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
84 Nguyên Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
85 Túc Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
86 Mạnh Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
87 Đức Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
88 Duy Quân Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ trong mọi việc.
89 Văn Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
90 Kiến Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
91 Vạn Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
92 Thiên Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
93 Gia Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
94 Bảo Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
95 Đức Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
96 Xuân Trường Ba mẹ mong con sẽ theo đuổi những lý tưởng lớn lao trong sự nghiệp và cuộc đời.
97 Đức Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
98 Phú Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
99 Mạnh Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
100 Hoàng Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
101 Ngọc Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
102 Khánh Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
103 Anh Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
104 Huy Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
105 Trí Vĩnh Trong tiếng Hán Việt, từ Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.